เรื่อง :
[ TOR ] ประกาศร่างและประกวดราคาการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ :
2562
ประกาศ :
27 ก.พ. 2562 สิ้นสุด : 05 มี.ค. 2562
ราคากลาง :
xxx .- บาท

ข้อเสนอแนะ :

ชื่อบริษัท / ผู้เสนอแนะ :

ยอมรับ เงื่อนไข