เรื่อง :
[ e-bidding ] ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี E-bidding
ปีงบประมาณ :
2561
ประกาศ :
06 มี.ค. 2561 สิ้นสุด : 14 มี.ค. 2561
ราคากลาง :
xxx .- บาท

ข้อเสนอแนะ :

ชื่อบริษัท / ผู้เสนอแนะ :

ยอมรับ เงื่อนไข