เรื่อง :
[ TOR ] ประกาศร่างและประกวดราคาการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ :
2562
ประกาศ :
27 ก.พ. 2562 สิ้นสุด : 05 มี.ค. 2562
ราคากลาง :
xxx .- บาท


ความคิดเห็นที่ 1 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 2 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 3 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 4 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 5 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 6 : 1
response.write(9049383*9922196)
ความคิดเห็นที่ 7 : 1
'+response.write(9049383*9922196)+'
ความคิดเห็นที่ 8 : 1
"+response.write(9049383*9922196)+"
ความคิดเห็นที่ 9 : 1
response.write(9200743*9819893)
ความคิดเห็นที่ 10 : 1
'+response.write(9200743*9819893)+'
ความคิดเห็นที่ 11 : 1
"+response.write(9200743*9819893)+"
ความคิดเห็นที่ 12 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 13 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 14 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 15 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 16 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 17 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 18 : response.write(9400306*9009294)
1
ความคิดเห็นที่ 19 : '+response.write(9400306*9009294)+'
1
ความคิดเห็นที่ 20 : "+response.write(9400306*9009294)+"
1
ความคิดเห็นที่ 21 : response.write(9068781*9571213)
1
ความคิดเห็นที่ 22 : '+response.write(9068781*9571213)+'
1
ความคิดเห็นที่ 23 : "+response.write(9068781*9571213)+"
1
ความคิดเห็นที่ 24 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 25 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 26 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 27 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 28 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 29 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 30 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 31 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 32 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 33 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 34 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 35 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 36 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 37 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 38 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 39 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 40 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 41 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 42 : 1
dDpD4o51
ความคิดเห็นที่ 43 : 1
-1 OR 2+933-933-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นที่ 44 : 1
-1 OR 2+702-702-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นที่ 45 : 1
-1' OR 2+451-451-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นที่ 46 : 1
-1" OR 2+863-863-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นที่ 47 : 1
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
ความคิดเห็นที่ 48 : 1
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
ความคิดเห็นที่ 49 : 1
Tk4pZoC8'; waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นที่ 50 : 1
XSsn8TaW'); waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นที่ 51 : 1
uxBJXMRE')); waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นที่ 52 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 53 : 1
1
ความคิดเห็นที่ 54 : 1
YjtRDHjY
ความคิดเห็นที่ 55 : 1
-1 OR 2+91-91-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นที่ 56 : 1
-1 OR 2+526-526-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นที่ 57 : 1
-1' OR 2+411-411-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นที่ 58 : 1
-1" OR 2+16-16-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นที่ 59 : 1
if(now()=sysdate(),sleep(4),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR"*/
ความคิดเห็นที่ 60 : 1
(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/
ความคิดเห็นที่ 61 : 1
qBMv2Wfb'; waitfor delay '0:0:8' --
ความคิดเห็นที่ 62 : 1
ZUp7xoJ5'; waitfor delay '0:0:4' --
ความคิดเห็นที่ 63 : 1
bp9TkN3M'); waitfor delay '0:0:4' --
ความคิดเห็นที่ 64 : 1
KnIlZlMp')); waitfor delay '0:0:12' --