คู่มือราคากลางและการคำนวณราคากลาง  

ปีงบฯ
ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
2562 TOR ประกาศร่างและประกวดราคาการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

ประกาศ :27 ก.พ. 2562
เสนอแนะ 64
2561 e-bidding ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ :12 มิ.ย. 2561
เสนอแนะ 0
2561 e-bidding ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ :05 มิ.ย. 2561
เสนอแนะ 0
2561 e-bidding ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี E-bidding

ประกาศ :06 มี.ค. 2561
เสนอแนะ 35
2560 e-bidding ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี E-bidding

ประกาศ :08 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0
2560 ตกลงราคา การจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการควบคุมยาสูบ ด้วยวิธีตกลงราคา

ประกาศ :07 มี.ค. 2560
รับ / ยื่นเอกสาร : 07 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560
เปิดซอง : 15 มี.ค. 2560 เวลา 08:30:00
2560 e-bidding ประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ :01 มี.ค. 2560
เสนอแนะ 0
2560 e-bidding ผลการประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ :27 ก.พ. 2560
เสนอแนะ 0
2560 e-bidding ประกาศประกวดราคางานจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560

ประกาศ :07 ก.พ. 2560
เสนอแนะ 0
2560 e-bidding ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560

ประกาศ :26 ม.ค. 2560
เสนอแนะ 1
2559 เปรียบเทียบราคา การจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการควบคุมยาสูบ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา

ประกาศ :17 พ.ค. 2559
รับ / ยื่นเอกสาร : 17 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559
เปิดซอง : 30 พ.ค. 2559 เวลา 09:00:00
ผลการคัดเลือก :ประกาศผล
2559 e-bidding ประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศ :04 มี.ค. 2559
เสนอแนะ 0
2559 TOR ประกาศเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศ :29 ก.พ. 2559
เสนอแนะ 0
2559 e-bidding ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานรณพรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ :03 ก.พ. 2559
เสนอแนะ 0
2559 TOR ประกาศเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาจ้างจัดงานรณพรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ :27 ม.ค. 2559
เสนอแนะ 0
2559 ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศ :16 ม.ค. 2559
รับ / ยื่นเอกสาร : 02 ก.พ. 2559 - 03 ก.พ. 2559
เปิดซอง : 03 ก.พ. 2559 เวลา 16:30:00
ผลการคัดเลือก :ประกาศผล
2559 เปรียบเทียบราคา การจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการควบคุมยาสูบ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา

ประกาศ :19 ม.ค. 2559
รับ / ยื่นเอกสาร : 19 ม.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2559
เปิดซอง : 29 ม.ค. 2559 เวลา 09:00:00
ผลการคัดเลือก :ประกาศผล
2558 สอบราคา ประกาศสอบราคาผลิตสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558

ประกาศ :20 มี.ค. 2558
รับ / ยื่นเอกสาร : 20 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
เปิดซอง : 01 เม.ย. 2558 เวลา 10:30:00
ผลการคัดเลือก :ประกาศผล
250,000.00 ฿
2558 TOR ประกาศเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ สอบราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก ประจำปี 2558 จำนวน 2 รายการ (เสื้อยืดคอโปโลและเสื้อคอกลม)

ประกาศ :16 มี.ค. 2558
เสนอแนะ 0
2558 สอบราคา สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ (ป้ายอะคริลิกสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จำนวน 700 แผ่น)

ประกาศ :18 ก.พ. 2558
รับ / ยื่นเอกสาร : 17 ก.พ. 2558 - 02 มี.ค. 2558
เปิดซอง : 03 มี.ค. 2558 เวลา 14:00:00
ผลการคัดเลือก :ประกาศผล
200,060.00 ฿