ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2556
(2013)

รายนามบุคคล / หน่วยงานที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๖

 1. สถานีวิทยุ จส.100 บริษัทแปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2. เอ็ม.เอส.เอส. ปทุมธานี เคเบิลทีวี จำกัด
 3. วิทยุชุมชน FM 98.25 MHz อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 4. นายสุพิทย์  ทองเกิด เครือข่ายสื่อมวลชน CTV New จังหวัดจันทบุรี
 5. นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ก้าวหน้า จังหวัดราชบุรี
 6. ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ  มณีล้ำ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
 7. ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 8. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 9. กลุ่มสื่อสร้างสรรค์จังหวัดพิจิตร
 10. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
 11. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
 12. สถานีวิทยุ FM 96 MHz ยูนิตี้ เรดิโอ จังหวัดกระบี่
 13.  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์
 14.  สถานีตำรวจภูธรสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
 15.  ผศ.พิศิษฐ์  นามจันทรา
 16.  แพทย์หญิงอารยา  ทองผิว
 17.  รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธ์
 18.  ดร.ศรีรัช  ลอยสมุทร
 19.  กรมประชาสัมพันธ์
 20.  ทันตแพทย์หญิงวิกุล  วิสาลเสสถ์
 21.  เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 22.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 23.  บริษัทรังสิตพลาซ่า จำกัด 
 24.  บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
 25.  นายนภัทร  อินทร์ใจเอื้อ
 26.  นายธชย  ประทุมวรรณ
 27.  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓
 28.  นายธันวา  สุริยจักร  
 29.  นางสาวแซมมี่  เคาวเวลล์ 
 30.  พระครูวินัยธรวิเชียร  วชิรธมฺโม (พูลมนัส)