ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2552
(2009)

รายนามผู้ที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2552
ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552   ณ  ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

*****************************************************************************

โล่ประกาศเกียรติคุณ   จำนวน 30 ราย

 1. บุคคลที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบด้วยดีตลอดมา  จำนวน 4 ราย
  1. ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา 
  2. โรงพยาบาลรามัน  อ.รามัน  จ.ยะลา
  3. รศ.ดร.สุชาดา  ตั้งทางธรรม  
  4. สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย
    
 2. จังหวัดที่ดำเนินการสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ดีเด่น   จำนวน 2 ราย
  1. จังหวัดอุบลราชธานี
  2. จังหวัดอุดรธานี
    
 3. หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินการให้สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ราย
  • กระทรวงแรงงาน
    
 4. หน่วยงานที่ดำเนินการสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ดีเด่น  จำนวน 1 ราย
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    
 5. บุคคล/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันงดสูบุหรี่โลก ประจำปี 2552   จำนวน 10 ราย
  1. โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
  2. บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
  3. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
  5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
  7. นายศุภรุจ เตชะตานนท์  
  8. ศิลปินวงเฟย์  ฟาง แก้ว
  9. นายธนฉัตร ตุลยฉัตร
  10. นางสาวจรินทร์พร  จุนเกียรติ 
    
 6. สถานประกอบการดีเด่น  ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี 2552   จำนวน  12 ราย
  1. บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  จ.พระนครศรีอยุธยา
  2. บริษัท ฟูรูกาวา  เม็ททัล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)  จ.สระบุรี
  3. บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร์ จำกัด  จ.ปราจีนบุรี
  4. บริษัท ลัดดา  จำกัด   จ.นครปฐม
  5. บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  สาขาสุรินทร์  จ.สุรินทร์
  6. บริษัท เหล่าพัฒนา (2535) จำกัด  จ.มหาสารคาม
  7. บริษัท มีจิต จำกัด  จ.นครพนม
  8. ห้างแฮปปี้พลาซ่า  จ.พิจิตร
  9. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก
  10.  บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด  จ.ลำพูน
  11. บริษัท กรีนสปอต จำกัด  โรงงานสุราษฎร์ธานี   จ.สุราษฎร์ธานี
  12. บริษัท ตรังชัวร์ จำกัด  จ.ตรัง