ปี พ.ศ.
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2558
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล :

รางวัล World No Tobacco Day Award 2014

  • คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ

2557
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล :

รางวัล World No Tobacco Day Award 2014

  • กรมสรรพสามิต

2556
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล :

  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

2555
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล :

  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

2554
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล :

  1. นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  (ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)