ข่าวประชาสัมพันธ์ยาสูบ

ประชาสัมพันธ์41 ทันข่าว1153
1270 แบบยื่นคำขอ และการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (อ่าน 82)

เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561
1267 31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 233)

31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก

         องค์การอนามัยโลก...

เผยแพร่ 09 พ.ค. 2561
1266 กรมควบคุมโรค เสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชุดแรก 24 จังหวัด (อ่าน 103)

กรมควบคุมโรค เสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชุดแรก 24 จังหวัด พร้อมเดินหน้าบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ใน...

เผยแพร่ 30 เม.ย. 2561
1265 ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (อ่าน 67)

ประชุม การอบรมแนวทางการให้บริการคัดกรองและ
บำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานบริการสาธารณสุข  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
วันที่ 19 ...

เผยแพร่ 26 มี.ค. 2561
1264 โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่บุคลากรสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (อ่าน 97)

 

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/world-no-tobacco-day/en/

เผยแพร่ 16 ม.ค. 2561
1157 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ (อ่าน 866)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบำบัดผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมไ...

เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2560
1108 รับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (อ่าน 413)

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2560
888 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. 2560 (อ่าน 361)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. 2560

 

เผยแพร่ 10 ต.ค. 2560
846 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (อ่าน 252)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2560
795 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 863)

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เผยแพร่ 15 ก.ย. 2560
713 ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง (อ่าน 599)

ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2560
642 งานสัมมนาเสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560 (อ่าน 941)

งานสัมมนาเสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560  ระหว่างว...

เผยแพร่ 09 มิ.ย. 2560
630 แจ้งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน (อ่าน 587)

เผยแพร่ 08 มิ.ย. 2560
472 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ จับมือ ก.อุทยานฯ และภาคีฯ เดินหน้า "อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย" ทั่วประเทศ (อ่าน 252)

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยความร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ...

เผยแพร่ 21 มี.ค. 2560
363 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2560 (อ่าน 3194)

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบตามแผนย...

เผยแพร่ 28 ก.พ. 2560
312 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมยาสูบในสถานศึกษา (อ่าน 518)

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมยาส...

เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2559
311 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนระบบบำบัดโรคเสพติดยาสูบ การติดตาม และการเชื่อมโยงข้อมูลในสถานบริการสุขภาพ (อ่าน 297)

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบบำบัดโรคเสพติดยาสูบ การติดตาม และการเชื่อมโยงข้อมูล...

เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2559
310 การฝึกอบอบเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยและการตีความกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 162)

(วันที่ 6 ธันวาคม 2559) การฝึกอบอบเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยและการตีความกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมย...

เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2559
309 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 21)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะริช อ...

เผยแพร่ 25 พ.ย. 2559