วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
27 ส.ค. 2558 ‎ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ‬ เรื่อง ‪‎ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ‬ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
28 ส.ค. 2558 ถึง 01 ก.ย. 2558
13 ส.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ‬ เรื่อง ‪‎ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ‬ ตำแหน่งนิติกร
13 ส.ค. 2558 ถึง 17 ส.ค. 2558
29 ก.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สสส. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
29 ก.ค. 2558 ถึง 08 ส.ค. 2558