วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
27 มี.ค. 2562 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สสส.
27 มี.ค. 2562 ถึง 27 มี.ค. 2562
30 พ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2561
30 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561
17 ส.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำเเหน่งนิติกร
17 ส.ค. 2561 ถึง 17 ส.ค. 2561
17 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
17 ก.ค. 2561 ถึง 17 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
11 ก.ค. 2561 ถึง 11 ก.ค. 2561
02 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
02 ก.ค. 2561 ถึง 02 ก.ค. 2561
07 พ.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือการรับย้านหรือโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
07 พ.ค. 2561 ถึง 07 พ.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่'นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561
20 พ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
20 พ.ย. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2561
08 ก.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2560 ตำแหน่งนิติกร
08 ก.ย. 2560 ถึง 11 ก.ย. 2560
28 ส.ค. 2560 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
28 ส.ค. 2560 ถึง 01 ก.ย. 2560
22 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2560
22 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560
29 มิ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
29 มิ.ย. 2560 ถึง 29 มิ.ย. 2560
19 พ.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
03 เม.ย. 2560 ถึง 20 เม.ย. 2560
20 ก.พ. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ครั้งที่2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
20 ก.พ. 2560 ถึง 01 มี.ค. 2560
20 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3317
20 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560
29 ก.ย. 2559 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และนักวิเทศสัมพันธ์
29 ก.ย. 2559 ถึง 07 ต.ค. 2559
08 ก.ย. 2559 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ / นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
08 ก.ย. 2559 ถึง 08 ก.ย. 2559
26 พ.ค. 2559 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ(เพิ่ม)
26 พ.ค. 2559 ถึง 01 มิ.ย. 2559
30 พ.ย. 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ
30 พ.ย. 2558 ถึง 01 ธ.ค. 2558