วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
25 พ.ค. 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
27 พ.ค. 2558 ถึง 15 มิ.ย. 2558
02 มี.ค. 2558 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
27 มี.ค. 2558 ถึง 09 เม.ย. 2558