วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
23 ม.ค. 2561 รับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
22 ม.ค. 2561 ถึง 09 ก.พ. 2561
16 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
16 ม.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่องผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่'นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561
04 ม.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
04 ม.ค. 2561 ถึง 12 ม.ค. 2561
29 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
20 ธ.ค. 2560 ถึง 22 ธ.ค. 2560
07 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ)
24 พ.ย. 2560 ถึง 24 พ.ค. 2561
23 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง)
27 พ.ย. 2560 ถึง 19 ธ.ค. 2560
20 พ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
20 พ.ย. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2561
07 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชืิ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
15 พ.ย. 2560 ถึง 20 พ.ย. 2560
01 พ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง)
01 พ.ย. 2560 ถึง 21 พ.ย. 2560
09 ต.ค. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง)
09 ต.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2560
08 ก.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2560 ตำแหน่งนิติกร
08 ก.ย. 2560 ถึง 11 ก.ย. 2560
28 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนิติกร
28 ส.ค. 2560 ถึง 07 ก.ย. 2560
28 ส.ค. 2560 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่1/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
28 ส.ค. 2560 ถึง 01 ก.ย. 2560
22 ส.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2560
22 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560 (สอบข้อเขียน)
18 ก.ค. 2560 ถึง 09 ส.ค. 2560
31 ก.ค. 2560 ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ครั้งที่ 1/2560
31 ก.ค. 2560 ถึง 09 ส.ค. 2560
17 ก.ค. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2560
18 ก.ค. 2560 ถึง 31 ก.ค. 2560
29 มิ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
29 มิ.ย. 2560 ถึง 29 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
22 พ.ค. 2560 ถึง 19 มิ.ย. 2560