วันที่
ชื่อเรื่อง
ประกาศ / รับสมัคร
24 พ.ค. 2562 ประกาศแจ้งเลื่อนผลการพิจารณารับโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
24 พ.ค. 2562 ถึง 24 พ.ค. 2562
30 เม.ย. 2562 ประกาศขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน
25 เม.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562
27 มี.ค. 2562 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สสส.
27 มี.ค. 2562 ถึง 27 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)
13 มี.ค. 2562 ถึง 21 มี.ค. 2562
01 มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ
01 มี.ค. 2562 ถึง 08 มี.ค. 2562
30 พ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2561
30 พ.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561
23 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
23 พ.ย. 2561 ถึง 23 พ.ย. 2561
17 ส.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำเเหน่งนิติกร
17 ส.ค. 2561 ถึง 17 ส.ค. 2561
01 ส.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนิติกร
01 ส.ค. 2561 ถึง 01 ส.ค. 2561
17 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
17 ก.ค. 2561 ถึง 17 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
13 ก.ค. 2561 ถึง 13 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
11 ก.ค. 2561 ถึง 11 ก.ค. 2561
02 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
02 ก.ค. 2561 ถึง 02 ก.ค. 2561
26 มิ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ คร้้งที่ 1/2561 (สอบข้อเขียน)
26 มิ.ย. 2561 ถึง 26 มิ.ย. 2561
11 มิ.ย. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
11 มิ.ย. 2561 ถึง 27 มิ.ย. 2561
01 มิ.ย. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
06 มิ.ย. 2561 ถึง 22 มิ.ย. 2561
18 พ.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
18 พ.ค. 2561 ถึง 11 มิ.ย. 2561
07 พ.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการคัดเลือการรับย้านหรือโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
07 พ.ค. 2561 ถึง 07 พ.ค. 2561
26 มี.ค. 2561 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ขอเลื่อนการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
26 มี.ค. 2561 ถึง 26 มี.ค. 2561
26 ก.พ. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
26 ก.พ. 2561 ถึง 27 มี.ค. 2561