แจ้งความประสงค์ขอบรับสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โทร. 02-580-9354 กรณีขอสื่อจำนวน 100 ขึ้นไป ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ / สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ โดยส่งหนังสือล่วงหน้าทาง Fax 
ชุดความรู้เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ชุดความรู้เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (ดาวน์โหลด 325 ครั้ง)

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2561

ชุดความรู้เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ดาวน์โหลด :
คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในระบบ 43 แฟ้ม (Special PP)คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในระบบ 43 แฟ้ม (Special PP) (ดาวน์โหลด 5434 ครั้ง)

เผยแพร่ 04 เม.ย. 2561

คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในระบบ 43 แฟ้ม (Special PP)

ดาวน์โหลด :
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด 1149 ครั้ง)

เผยแพร่ 03 ก.ค. 2560

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด :
TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT B.E.2560 (2017)TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT B.E.2560 (2017) (ดาวน์โหลด 645 ครั้ง)

เผยแพร่ 03 ก.ค. 2560

TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT B.E.2560 (2017)

ดาวน์โหลด :
สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด 889 ครั้ง)

เผยแพร่ 29 พ.ค. 2560

สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด :
รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบใน 5 มิติรายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบใน 5 มิติ (ดาวน์โหลด 709 ครั้ง)

เผยแพร่ 29 พ.ค. 2560

รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบใน 5 มิติ

ดาวน์โหลด :
Second Nation Strategic Plan for Tobacco Control 2016-2019Second Nation Strategic Plan for Tobacco Control 2016-2019 (ดาวน์โหลด 2022 ครั้ง)

เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2559

แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 ภาษาอังกฤษ(ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลด :
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 (ฉบับย่อ)แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 (ฉบับย่อ) (ดาวน์โหลด 3649 ครั้ง)

เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2559

แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 ภาษาไทย(ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลด :
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 (ฉบับเต็ม)แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 (ฉบับเต็ม) (ดาวน์โหลด 3638 ครั้ง)

เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2559

แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559-2562 ภาษาไทย(ฉบับเต็ม)

ดาวน์โหลด :
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (ดาวน์โหลด 906 ครั้ง)

เผยแพร่ 21 เม.ย. 2559

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (พิมพ์ครั้งที่ 7)

ดาวน์โหลด :