พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดหรือไม่
การที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีดังกล่าวมีผลอย่างไร
หากพบการสูบบุหรี่ในบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แต่ผู้ที่สูบบุหรี่เลี่ยงไปสูบในบริเวณใต้ต้นไม้ข้างป้ายรถโดยสารประจำทาง กรณีดังกล่าวจะเป็นความผิดตามกฎหมายนี้หรือไม่
หากพบคนขับรถโดยสารประจำทาง หรือคนขับรถแท็กซี่สูบบุหรี่ในขณะให้บริการ จะสามารถร้องเรียนไปที่ใดได้บ้าง
โดยปกติท่าเรือโดยสาร จะมีส่วนที่เป็นอาคารที่เข้าไปชำระค่าโดยสาร และส่วนที่เป็นสะพานเดินลงไปที่โป๊ะ กรณีดังกล่าวจะสามารถสูบบุหรี่ในบริเวณที่เป็นสะพานเดินลงไปยังโป๊ะได้หรือไม่
พนักงานขับรถแท็กซี่ เข้าใจว่าสามารถสูบบุหรี่ได้ หากไม่มีผู้โดยสาร กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่
ประตูห้องสูบบุหรี่ในสนามบินแห่งหนึ่งไม่มิดชิด เวลาเปิดห้องเข้า-ออก กลิ่นควันบุหรี่จะฟุ้งกระจายออกมารบกวนผู้โดยสารที่เดินผ่านไปมา กรณีเช่นนี้เจ้าของสถานที่จะมีความผิดอย่างไร และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
ในกรณีของโรงแรม คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเมนต์ หากสูบบุหรี่ในห้องพักส่วนตัวแต่เปิดประตูห้องทิ้งไว้ ทำให้ควันบุหรี่ลอยไปกระทบต่อผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง จะเป็นความผิดตามกฎหมายนี้หรือไม่
กฎหมายกำหนดให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ฉะนั้น หากสูบบุหรี่ในบริเวณลานจอดรถของห้องสมุด จะเป็นความผิดตามกฎหมายนี้หรือไม่
ผู้ประกอบการสนามไดร์ฟกอล์ฟได้ทำการติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ไว้แล้ว แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในบริเวณที่นั่งพัก หรือบริเวณที่ไดร์ฟกอล์ฟอยู่เป็นประจำ กรณีดังกล่าวผู้ประกอบการจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง