การจัดพิมพ์ฉลากข้อความที่แสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งที่ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต มีหลักเกณฑ์ในการจัดพิมพ์อย่างไรบ้าง
การแจ้งรายการส่วนประกอบของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ์แต่ละตรา มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้มีส่วนประกอบตามที่กฎหมายกำหนด จะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบอย่างไร
หากพบแม่ค้าขายสินค้าที่มีชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบปรากฎอยู่บนตัวสินค้า กรณีดังกล่าวจะถือเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบหรือไม่
การวางแสดงบุหรี่ตามตู้ ในร้านสะดวกซื้อ ถือเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบหรือไม่
ในสนามบิน ดิวตี้ ฟรี มีการแสดงป้ายไฟที่ปรากฎเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรณีดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาตามกฎหมายควบคุมยาสูบหรือไม่
รถแข่งที่ปรากฎชื่อยี่ห้อบุหรี่ เป็นผู้สนับสนุนอยู่บนตัวถังรถ กรณีดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาตามกฎหมายควบคุมยาสูบหรือไม่
ในรายการทีวี ปรากฎชื่อของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นผู้สนับสนุนรายการ กรณีดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาตามกฎหมายควบคุมยาสูบหรือไม่
ในภาพยนตร์ ปรากฎฉากคนสูบบุหรี่ กรณีดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาตามกฎหมายควบคุมยาสูบหรือไม่
ในงานวัด มีการให้ยิงหนังสติ๊กให้ถูกตุ๊กตา ถ้ายิงได้จะได้บุหรี่ ๑ ซอง กรณีดังกล่าว ถือเป็นการแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือไม่