ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ